Дисеминациска работилница за историјата на движењето на Црвениот крст и Црвената полумесечина и неговата дејност – II-1 и II -2 одделение