Здружението ,,Доза среќа” на ден 16.10.2023 одржа работилница ,,Изработка на восочни обвивки за храна” со учениците од 7² одделение, како дел од проект финансиран од Министерство за животна средина и просторно планирање. Едукативен час одржа претседателката на здружението Сузана Стојановска.