Oдбележување на 21 Септември Меѓународниот ден на мирот По повод Меѓународниот ден на мирот 21 Септември учениците од ООУ,,Братство” го одбележаа денот на мирот и упатија пораки за мир,толеранција и соживот со испишување пораки за мир,и боење на гулаби како симбол на мирот,децата ни упатија порака дека мирот го движи светот напред,а нашата етничка различност треба да претставува предизвик за другарување и градење на пријателство. Me rastin e Ditës Ndërkombëtare të Paqes, 21 Shtator, nxënësit e SHFK “Bratstvo” shënuan Ditën e Paqes dhe dërguan mesazhe për paqe, tolerancë dhe bashkëjetesë, duke shkruar mesazhe për paqe dhe duke ngjyrosur pëllumbat si simbole të paqes. Fëmijët na dërguan një mesazh se paqja e çon botën përpara dhe diversiteti ynë etnik duhet të jetë një sfidë për të bërë miq dhe për të ndërtuar miqësi.