• Нашето училиште успешно се претстави на регионалниот натпревар по математика одржан на 4 март.
  • Им честитаме на учениците и нивните ментори и им посакуваме понатамошни успеси.
  • Shkolla jonë u prezantua me sukses në garën rajonale të matematikës të mbajtur më 4 mars. I urojmë nxënësit dhe mentorët e tyre dhe i urojmë suksese të mëtejshme. Nxënësit e shpërblyer

 Наградени ученици

  • Втора награда Анастасија Кузмановска 7 одд Теодор Цикарски 7 одд Матеј Цветковски 7 одд Благој Цветковски 7 одд – ментор Катерина Лазаровска

 Трета награда Софија Јаревска 9 одд – ментор Петре Крстески Нина Каламадевска 6 одд – ментор Катерина Лазаровска

 Пофалница Елиза Османи 4 одд Уник Алиу 4 одд – ментор Хурмет Алa Сара Абази 5 одд Рон Османи 5 одд – ментор Мерсије Абдула