📚 Нашите ученици успешно го претставија училиштето на општинскиот натпревар по математика, одржан во сабота на 4.2.2023 година. 👏 Им го честитаме успехот на учениците и нивните ментори и им посакуваме успех на регионалниот натпревар. На натпреварот учествуваа 36 ученици од кои наградени се: 📚 Nxënësit tanë me sukses e përfaqësuan shkollën në garën komunale të matematikës, të mbajtur më 4 shkurt 2023, ditë e shtunë. 👏 I urojmë suksesin nxënësve dhe mentorëve të tyre dhe i urojmë suksese në garat rajonale. Në konkurs morën pjesë 36 nxënës, nga të cilët u shpërblyen: 🍀Eliza Osmani 4одд. – ментор Хурмет Ала II награда 🍀Мила Кузманоски 4одд. – ментор Марија Атанасоска III награда 🍀Unik Alija 4одд. – ментор Hurmet Alla III награда 🍀Лејла Бајрами 4одд. – ментор Хурмет Ала Пофалница 🍀Марија Лазаровска 4одд. – ментор Марија Атанасоска Пофалница 🍀Миа Здравевска 4одд. – ментор Марија Атанасоска Пофалница 🎀Рон Османи 5одд. – ментор Мерсије Абдула III награда 🎀Zirap Haxhiu 5одд. – ментор Mersije Abdulla Пофалница 🦋Андреј Шалев 6одд. – ментор Катерина Лазаровска III награда 🦋Нина Каламадевска 6одд. – ментор Катерина Лазаровска III награда 🦋Ведран Јосифовски 6одд. – ментор Катерина Лазаровска Пофалница 🦋Каја Јовановски 6одд. – ментор Катерина Лазаровска Пофалница ✏️Благој Цветковски 7одд. – ментор Катерина Лазаровска I награда ✏️Анастасија Кузмановска 7одд. – ментор Катерина Лазаровска I награда ✏️Матеј Цветковски 7одд. – ментор Катерина Лазаровска I – награда ✏️Теодор Цикарски 7одд. – ментор Катерина Лазаровска II – награда 🧮Никола Лазаровски 8одд. – ментор Катерина Лазаровска II награда 📒Софија Јаревска 9одд. – ментор Петре Крстески Пофалница