• На 10.03 2023 се одржа општинскиот натпревар по природни науки за
  учениците од 4, 5 и 6 одд. Ги постигнавме следните резултати. Повеќето од
  учениците продолжуваат на регионален натпревар
  4 одд.
  Дарија Бартлинг- 2 награда
  Мила Кузмановсака- 2 награда
  Ведран Боболински – 3 награда
  Павел Ламбевски – 3 награда
  Ментор -Марија Атанасоска
  Muhamed Abdulahu-2 награда
  Vlera Neziri-3 награда
  Antonia Bruci-пофалница
  Verda Abazi-учество
  Ментор- Hurmet Alla
  5 одд.
  Леона Драгоманска-3 награда
  Мила Ѓоргиева -3 награда
  Един Шаиновски-3 награда
  Илин Костовски- пофалница
  Ментор- Емилија Бсковска- Андонова
  Agon Abdula- 2 награда
 • Endi Dalipi- 3 награда
  Nita Ramadani-3 награда
  Sara Abazi-3 награда
  Dilara Ramadani-3 награда
  Eda Hoxa-3 награда
  Alan Jahoja-3 награда
  Saranda Halili -пофалница
  Elif Nuredini–пофалница
  Ментор- Gilser Jakupi
  6 одд
  Изабела Диков-1 награда
  Каја Јовановски-1 награда
  Нина Каламадевска-2 награда
  Петар Јанковиќ-2 награда
  Ментор- Емилија Бсковска- Андонова
  Miran Kadriu-3 награда
  Lumjan-пофалница
  Ajana Lei Shurdaani- пофалница
  Elina Abdulahi- пофалница
  Envara Balazi- пофалница
  Ментор- Gilser Jakup