Денеска учениците од III 2 одделение ја посетија Ботаничката градина при ПМФ и се доедуцираа за растителниот свет во и надвор од Македонија, гледаа делови од растенијата на микроскоп и се запознаа и со бамбусот кој може и расне и кај нас.