Посета на Државен Архив во Скопје, Наставникот по Историја Адурим Лута заедно со учениците од VIII – 4. Sot u realizua vizitë në Arkivën shtetëror në Shkup. Mësimdhënës i lëndës së historisë Adhurim Luta, dhe nxënësit e klasës VIII – 4.