На ден 19.10.2023 година, учениците од II 2 и III 1 одделение во соработка со родителите Анета Спасевска и Игор Котларовски го посетија Музејот за современа уметност со ликовниот уметник Ѓорѓе Јовановиќ и скопското Кале.