На ден 21.12.2022 година учениците од V3 и V4 со одделенските раководители беа во посета на Собранието на Р.С.М.Учениците имаа можност да се запознаат со историјатот на Собранието и Собраниската зградa,