На ден 12.10.2023 година, учениците од
II 1 и II 2 одделение присуствуваа на работилницата за запознавање со македонски народни музички инструменти со Стефче Стојковски, музичар и музиколог на народни музички инструменти, директор на Народниот оркестар при МТВ.

.