На ден 14.03.2023 г.педагогот на училиштето,Марина Хаџипанзова во соработка со одделенскиот раководител на IV-3 одделение,Хурмет Ала ,спроведе работилница со учениците на тема:Моите чувства.