Учениците Софија Јаревска, Благоја Ангелов и Никола Лазаровски успешно го претставија нашето училиште со освојување прво место на ученичка ,,Квизотека” организирана од Пионерски дом Карпош.