Љубовта е хемија , хемијата е љубов “

Со ова мото отидовме на општинскиот натпревар по  хемија   кој се одржа на 24.02 . 2023  и ги освоивме следните награди:

Бисера Гирова  VIII одд– 2 награда

Ива Николовска- VIII одд–   пофалница

Софија Јаревска   IX одд– 1 награда

Благоја Ангелов  IX одд- 1 награда

Ментор – Весна  Ѓорѓиевска

Agnesa Neziri- VIII  odd-пофалница

Davud Ismaili- VIII  odd- пофалница

Aja Ameti- VIII odd- пофалница

Genta Karanfili- IX odd- пофалница

Mineta Bekteshi- IX odd- пофалница

Ментор – Gilser Abdula