Успешно реализиран проект ,,Зелени Стапалчиња на ООУ,,Братство“ .Нашето училиште беше наградено за проектот Зелени Стапалчиња со ВЕЛОСИПЕД....