Денес по повод Роденденот на Општина Карпош беше одржан настанот ,,КАРПОШ ИМА ТАЛЕНТИ” .. Нашите ученици Агнеса Незири и Никола Лазаровски се натпреваруваа со изведба на пијано и виолина “Мinuet in G-Major”.. и не почестиа со III -место во Општина Карпош. Со Ментор Наставник Лиридона Сума
Sot me rastin e ditëlindjes së Komunës së Karposhit u mbajt manifestimi “KARPOS KA TALENTE” Nxënësit tanë Agnesa Neziri dhe Nikolla Lazarovski konkuruan me performancën në piano dhe violinë “Minuet në G-Major”. dhe na nderuan me vendin III në Komunën e Karposhit. Me Mentore Mësuesen e muzkies Liridona Suma