На 10.03 се одржа општинскиот натпревар по биологија за учениците од 7, 8 и 9 одд на кој се постигнаа следниве награди

7 одд.

Матеј Цветковски –  2 награда

Лиа Каев  -2 награда

Арман Џан Авдаговски-2 награда

Благој Цветковски- 3 награда

Елена Зафирова – пофалница

Николина Зафирова- пофалница

Ментор- Ѓорѓиевска Весна

Alba Alili-3 награда

Tana Alemdar- пофалница

Dajt Celiku- пофалница

Ermina Nuredini- пофалница

Gert Mehmti- пофалница

Olt Dalipi- пофалница

Furkan Sejfulla- пофалница

Ментор – Gilser Abdula

8 одд.

Бисерера  Гирова- 2 награда

Ива Николовска-2 награда

Ања Талеска-2 награда

Теона Маџоска- 3 награда

Ментор- Ѓорѓиевска Весна

Anda Kica-3 награда

Sara Isa- пофалница

 

Amja Abdula- пофалница

Alma Abazi- пофалница

Zana Zhuta- пофалница

Ментор – Gilser Abdula

9 одд.

Genta Karanfili-3 награда

Mineta Bekteshi- пофалница

Nejla Saliu- пофалница

Tuana Rushiti- пофалница

Erda Fejzulla- пофалница

Ментор – Gilser Abdula