Проект за здрав психофизички развој кај учениците

Проект за здрав психофизички развој кај учениците

ООУ Братство- Скопје во проект за здрав психофизички развој кај учениците подржан од Бирото за развој на образование ,Еразмус и Факултет за физичко образование,спорт и здравје Новина што ќе создава здрави генерации...