Државен натпревар по математика

Државен натпревар по математика

На државниот натпревар по математика одржан на ден 14 мај 2023 година учествуваа нашите ученици: Нина Каламадевска 6 одд трета наград Благој Цветковски 7 одд пофалница Анастасија Кузмановска 7 одд пофалница Матеј Цветковски 7 одд учество Теодор Цикарски 7 одд учество...
Посета на парламент

Посета на парламент

На 26.05.2023 година, Ученичкиот парламент го посети Парламентарниот инстут на Собрание на РСМ.Посетата се спроведе од одговорниот тим:педагог,Марина Хаџипанзова и наставникот по историја и граѓанско образование,Адурим Љута. При посетата,Ученичкиот парламент на нашето...
Регионален натпревар по хемија

Регионален натпревар по хемија

На регионалниот натпревар по хемија. Учениците од нашето училиште ги постигнаа следниве резултати : Бисера Гирова- 1 награда Ива Николовска -пофалница Софија Јаревска 3 награда Благоја Ангелов-3 награда ментор Ѓорѓиевска Весна Со среќа на државен...