,,И јас имам глас”-Детски права

„ И јас имам глас “ –  Детски права Во нашето училиште ООУ „ Братство “ се реализира проект насловен  „ И јас имам глас “ преку Фодацијата „ Чекор по чекор “ каде што учествуваат одговорни наставници и ученици од паралелки на македонски и албански наставен јазик. ...
Училишна квизотека 2021

Училишна квизотека 2021

Учество во квизотека организирана од страна на Детскиот културен центар ,,Карпош” и опфаќа тематика од школските активности и општи познавања.Ученици кои учествуваа од нашето училиште се Бисера Гирова од VII-1,Благоја Ангелов VIII-1 и Ерзана Салиу IX-2 под...
Работилница на преставниците од Ученички парламент и педагогот

Работилница на преставниците од Ученички парламент и педагогот

На ден 10.12.2021 година се спроведе работилница со преставниците на Ученичкиот парламент во соработка со педагогот на училиштетот.Работилницата се реализираше на тема:Техники на учење на двата наставни јазици од страна на ученичките Ања Велковска  и Алтина Лабеништи...
Едукативен час на Пакомак и 4СЕЛЕКТ

Едукативен час на Пакомак и 4СЕЛЕКТ

ЕКОМЕН, ги посети учениците од ООУ,,Братство’’ во општина Карпош. Преку презентација за учениците од IV до IX и едукативен час за помалите дечиња со присуството на ЕКОМЕН кој презентираше како да се чува животната средина и како да го селектираме отпадот за поубава и...