Активности од проектот „ И јас имам глас “ во ООУ „ Братство“ – Скопје на 21.11.2018 година во соработка со Фондација за образовни и културни иницијативи „Чекор по чекор“- Македонија.

Активности од проектот „ И јас имам глас “ во ООУ „ Братство“ – Скопје на 21.11.2018 година во соработка со Фондација за образовни и културни иницијативи „Чекор по чекор“- Македонија.

Активности од проектот „ И јас имам глас “ во ООУ „ Братство“ – Скопје на 21.11.2018 година во соработка со Фондација за образовни и културни иницијативи „Чекор по чекор“-...
Oбука на тема “Зајакнување на капацитетите на училиштата за инклузивно образование”

Oбука на тема “Зајакнување на капацитетите на училиштата за инклузивно образование”

Од 14 до 16.01.2019 година Директорот,педагогот,психологот и сите одделенски и предметни наставници во ООУ”Братство”-Скопје учествуваа на обука на тема “Зајакнување на капацитетите на училиштата за инклузивно образование” организирано од страна...
ООУ „БРАТСТВО“ ПРИМЕР ЗА ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ

ООУ „БРАТСТВО“ ПРИМЕР ЗА ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ

Денеска ООУ „Братство”-Скопје, како партнер училиште на НДЦ Скопје, единствено училиште во Општина Карпош каде што се имплементира Концепцијата за интеркултурно образование на МОН, беше посетено од г-дин Геир Хакон Јахонсен-прв секретар на Норвешката амбасада,...
Еко Акција на ООУ,,Братство“

Еко Акција на ООУ,,Братство“

По повод Денови на Општина Карпош, денес во ООУ „Братство“ – Скопје, се спроведе Еко акција за чистење на училишниот двор, на која учествуваа вработените и...