Прифаќање на различностите

Прифаќање на различностите

Учениците од ООУ,, Братство” Скопје дадоа подршка за прифаќање на различностите и подршка на децата со аутизам .Среќни сме што на ваков начин да испратиме пораки во целото општество за поткревање на...
Eдукативно предавање

Eдукативно предавање

На ден 5.4.2022 ученичките од VI-1 и VI-2 одделение следеа едукативно предавање за пубертетот од Програмата Аlways имплементирана од страна на Агенцијата Grey WorldWide oд Скопје и...