Честит празник општина Карпош!

Честит празник општина Карпош!

Општина Карпош денови слави,учениците од ООУ Братство-Скопје садници садат. Акцијата е помогната од родители на ученици во нашето училиште. Благодарност до родителите. Честит празник Општина...
Посета на Француски Институт со учениците од 6/1 и 6/2 одд. и  наставниците Благица Атанасовски (наставник по француски јазик) и Катерина Лазаровска Ефтимовска

Посета на Француски Институт со учениците од 6/1 и 6/2 одд. и наставниците Благица Атанасовски (наставник по француски јазик) и Катерина Лазаровска Ефтимовска

На 17.10 .2022 се рализираше посета на Француски Институт со учениците од 6/1 и 6/2 одд. и наставниците Благица Атанасовски (наставник по француски јазик) и Катерина Лазаровска Ефтимовска (класен раководител). Посетата беше реализирана во рамките на програмата за...