,,И јас имам глас”-Детски права

„ И јас имам глас “ –  Детски права Во нашето училиште ООУ „ Братство “ се реализира проект насловен  „ И јас имам глас “ преку Фодацијата „ Чекор по чекор “ каде што учествуваат одговорни наставници и ученици од паралелки на македонски и албански наставен јазик. ...
Хуманитарна акција под мотото ,,Подај рака донирај за твојот сосед”

Хуманитарна акција под мотото ,,Подај рака донирај за твојот сосед”

Во периодот од 16.12.2021 година до 22.12.2021 ООУ,, Братство” учествуваше во хуманитарна акција под мотото ,, Подај рака, донирај за твојот сосед”. Благодарност до родителите и учениците кои несебично помогнаа во донирање на преханбени и хигиенски производи за...
Училишна квизотека 2021

Училишна квизотека 2021

Учество во квизотека организирана од страна на Детскиот културен центар ,,Карпош” и опфаќа тематика од школските активности и општи познавања.Ученици кои учествуваа од нашето училиште се Бисера Гирова од VII-1,Благоја Ангелов VIII-1 и Ерзана Салиу IX-2 под...
Работилница на преставниците од Ученички парламент и педагогот

Работилница на преставниците од Ученички парламент и педагогот

На ден 10.12.2021 година се спроведе работилница со преставниците на Ученичкиот парламент во соработка со педагогот на училиштетот.Работилницата се реализираше на тема:Техники на учење на двата наставни јазици од страна на ученичките Ања Велковска  и Алтина Лабеништи...