Демонстрација на час по физичко и здраствено образование

Демонстрација на час по физичко и здраствено образование

Денеска наставниците заедно со учениците од ООУ,,Братство” демонстрираа час  по физичко и здраствено образование  на Факултетот за физичко и здраствено образование  како дел од реформата Тандем...