Ученичка Квизотека

Ученичка Квизотека

Учениците Софија Јаревска, Благоја Ангелов и Никола Лазаровски успешно го претставија нашето училиште со освојување прво место на ученичка ,,Квизотека” организирана од Пионерски дом...
Посета на Ботаничката градина при ПМФ

Посета на Ботаничката градина при ПМФ

Денеска учениците од III 2 одделение ја посетија Ботаничката градина при ПМФ и се доедуцираа за растителниот свет во и надвор од Македонија, гледаа делови од растенијата на микроскоп и се запознаа и со бамбусот кој може и расне и кај...
Интернационален натпревар-Дабар 2022

Интернационален натпревар-Дабар 2022

Дабар е интернационален предизвик (еден вид натпревар),  кој има за цел да ја промовира информатиката и сродните науки. Истиот се организира во повеќе држави, и е еден од најпопуларните натпревари во светот.28 ученици од  нашето училиште од VI-IX земаа учество:Овој...
Посета на Државен Архив во Скопје

Посета на Државен Архив во Скопје

Посета на Државен Архив во Скопје, Наставникот по Историја Адурим Лута заедно со учениците од VIII – 4. Sot u realizua vizitë në Arkivën shtetëror në Shkup. Mësimdhënës i lëndës së historisë Adhurim Luta, dhe nxënësit e klasës VIII –...
Воннаставни активности за поттикнување на демократската клима

Воннаставни активности за поттикнување на демократската клима

Во периодот од 14.11.2022 до 23.11.2022 ООУ,,Братство” се спроведоа вонаставни активности за поттикнување на демократската клима-Отворен ден за граѓански образование со ученици од VIII и IX одделение во организација педагогот-Марина Хаџипанзова и наставникот по...